Regulamin Udziału

Nasz cel to nauka pracy w środowisku programistycznym 

NCDC House of Talents  jest programem przeznaczonym dla osób, chcących poznać cykl wytwarzania oprogramowania w profesjonalnym wydaniu. Zobowiązujemy się nauczyć uczestników jak najwięcej, a od uczestników oczekujemy otwartego umysłu i chęci przyswojenia wiedzy.
Dodatkowym celem NCDC House of Talents  jest FUN 😊 

Nie zwlekaj - rekrutacja trwa do 10.06.2023! 

Proces rekrutacyjny składa się z testu wiedzy oraz zadania programistycznego.
Możesz je rozwiązać przy użyciu:

  •  Javy (preferowane jeśli chcesz rozwijać się jako programista)
  • Pythona (sugerowane dla osób, które interesuje ścieżka DevOps)

Niezależnie od wybranej ścieżki i rozwiązywanego zadania, podczas realizacji prac programistycznych wykorzystywane będą przede wszystkim: Java, Spring i Angular.
O kolejnych krokach rekrutacji poinformujemy Cię mailem, na adres podany w kwestionariuszu rejestracyjnym
W przypadku dużej liczby kandydatur z podobnym wynikiem, nie wykluczamy przeprowadzenia dodatkowego etapu, podczas którego zaprosimy wybrane osoby na spotkanie w firmie lub online. O terminie spotkania każdą z osób poinformujemy z wyprzedzeniem mailowo. 

HoT#8 start: 24.07.2023

Program HoT trwa sześć kolejnych tygodni od 24.07.2023 do 31.08.2023 i zawiera: 

  • zdalne przygotowania 
  • hackathon 
  • realizacja projektu 
  • prezentacja efektów 

Pracujemy lokalnie w biurze NCDC w Szczecinie, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8:00-16:00, chyba że w gronie zespołu projektowego wspólnie zdecydujemy inaczej. Piątki są przeznaczone na pracę zdalną. 

Program jest prowadzony lokalnie w biurze NCDC w Szczecinie, ale można uczestniczyć w nim zdalnie. W razie możliwości uzgadniamy nieobecności wcześniej z zespołem oraz opiekunem praktyk. Wszystkie nagłe przypadki nieobecności zgłaszamy do opiekuna praktyk telefonicznie lub mailowo.

Aby otrzymać dyplom ukończenia oraz potwierdzenie odbycia praktyk, trzeba uczestniczyć w programie przez co najmniej 15 dni na etapie realizacji projektu. 

Nietypowa sytuacja?

Chcesz dołączyć, ale termin koliduje z innym ważnym dla Ciebie wydarzeniem? O wszelkich nietypowych problemach związanych z obecnością, bądź jej brakiem – dyskutujemy i szukamy rozwiązania. 

Płatność

Praktyki są nieodpłatne, co oznacza, że praktykanci nie dostają wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę oraz nie muszą płacić za możliwość uczestniczenia w programie

Scroll to Top